FAHENDRENA, FAHADIOVANA, FIVONDRONANA

 

Raiamandreny manana traikefa eo amin’ny fitantanana ny raharahampanjakana i Jean-Omer BERIZIKY. Olon’ny fifampiresahana sy fifampidinihina izy. Ankoatra izay, tsy mbola heno na voatonona ho voarohirohy amin’ny afera maloto izy

Ndao hiaraka aminay

Miasa mangina ho an'ny fanovana sy ny firaisan-kina

Ny olona tena miasa dia manao izany mangingina, tsy mila vavolombelona.

 

Azo lazaina kosa fa ny asa rehetra nataony dia mitsinjo hatrany ny tombontsoan’ny rehetra.

 

Ary ny fitandroana izany indrindra no nahatonga azy nijoro hiady amin’ny fangoronankarena sy fiarovana tombontsoan’olombitsy.

Banner Jean Omer Beriziky

Mitantana mba hanompo fa tsy ho tompoina

Ny tombontsoa iombonana no tena imasoana.

 

Mavesadanja ny fanafoanana ny kiantranoantrano, ny fiezahana hanafoana ny kolikoly, ary ny ady amin’ny fahalovana.

 

 

Antsika Madagasikara