Mangataka ny fiarovan’ny mpitandro filaminana ny mpamboly

Mangataka ny fiarovan’ny mpitandro filaminana ny mpamboly

Partager

Nasehon’ny mponin’Antalaha omaly tolakandro ny fanohanany ny zanaky ny faritra SAVA. Tomefy olona tokoa ny cercle chinois tao Antalaha nandray ny kandidà Jean-Omer Beriziky. Na vavy na lahy, na tanora na efa raiamandreny dia liana tamin’ny famelabelaran-kevitra nataony avokoa.

Toy ny tamin’ireo faritra sy tanana maro nandalovany dia anisan’ny nifantohan’ny resaka ny lafiny fandriam-pahalemana, indrindra ny manodidina ny halatra lavanila. Fangatahan’ny mponina ny mba hiarovan’ny fanjakana ny seha-pihariana lavanila. Tafiditra ao anatin’izany ny fampiasana ireo mpitandro filaminana amin’ny fiarovana ireo voly lavanila sy ireo mpamboly. Izay hoy izy ireo no hanakanana ny halatra lavanila sy ny fitsaram-bahoaka.

Mikasika izay fandriam-pahalemana izay indrindra dia mbola noamafisin’i JOB fa tsy maintsy misy fifampidinihina amin’ny fokonolona, ny raiamandreny sy ny hery velona rehetra.

Tsy tokony ho tompony mangataka atiny ny vahoaka” hoy izy. “Miainga eny ifotony ny vahaolana ary tsy maintsy ifampierana izay atao” hoy hatrany i JOB. Efa izay rahateo ny fomba fitantanana heverin’ny Antsika Madagasikara apetraka. Araka izany, heveriny fa vanimpotoana tokony andraisana sy hanomezan-danja ny hevitry ny olona efa mahafantatra tsara ny fihariana ny atrikasa momba ny lavanila izay fanao any amin’ny faritra SAVA isan-taona. “Eo no fotoana tsara indrindra handraisana ny hevitr’ireo tena mpiantsehatra eo amin’ny fihariana lavanila” hoy hatrany.

Tsy nihemotra manoloana ireo fanontaniana maro i JOB ary efa hariva ny andro vao nisaraka tamin’ny mponin’Antalaha izy.

Hifanome fotoana amin’ny mponina ao Ampanefena sy Vohémar kosa izy androany.

 

Partager

Leave a comment