Fampivoarana ny tontolo ambanivohitra: omena lanjany indray ireo sompitr’i Madagasikara

Fampivoarana ny tontolo ambanivohitra: omena lanjany indray ireo sompitr’i Madagasikara

Partager

Vina fampivoarana ny toe-karena, manomboka amin’ny tontolo ambanivohitra izay ifotoran’ny toe-karena eto Madagasikara no nozarain’i Jean-Omer Beriziky tamin’ny vahoaka Malagasy isak’ireo fitsidiham-paritra tanterahany.

Ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny fandriampahalemana araka izany no isan’ny lohan’ny laharampahamehana. Nambaran’i JOB ary fa tokony manarina sy manorina isika. Fanorenana rafi-pamokarana efa simba toy ny lakandrano ohatra na koa fanokafana lakandrano vaovao.

‘’Omena lanjany lehibe ireo toerana mpamokatra vary izay lasa sompitra toy ny tany Alaotra’’ hoy izy.

Ho fampivoarana ny tontolo ambanivohitra araka izany dia omena tany ireo tanora tsy manana izany. Betsaka tokoa mantsy ireo tany tsy voavoly, tsy voatrandraka ka azo atao tsara ny manitatra ny tany azo vokarina. Tsy maintsy misy fepetra anefa izany fanomezana tany izany. Ohatra hoe raha omena tany izy ka tsy mahavokatra afaka roa taona, dia hiverina amin’ny fanjakana ny tany. Ambonin’izay, tsy azony hamidy iny tany iny. Rehefa ampian’ny fanjakana izy ka mahavokatra dia mandoa vidiny mirary dia mirary amin’nny fanjakana ho sandan’ny tany izay zary fananany.

Olana iray goavana anefa ny resaka fananantany izay fototry ny olana sy miteraka disadisa.

Nambaran’i Jean-Omer Beriziky fa tsy maintsy ovaina ny rafi-piaraha-monina izay hita fa marisarisa sy tsy mety intsony. Ovaina koa ny rafi-pitantanana mba hampahomby ny vina-pitantanana sy fampandrosoana.

“Midika izany fa tsy maintsy atao ny mampifanaraka ny rafi-piaraha-monina sy rafi-pitantanana” hoy izy. Tsy maintsy havaozina sy arahi-maso ny topo izay miandraikitra ny fananantany ary tsy maintsy atao izay hahafahan’ireo miasa ara-dalàna fa tsy amin’ny alalàn’ny kolikoly raha ny heviny.

“Ny fanarahan-dalàna no voalohany atao ary tsy maintsy hosaziana araka ny heloka vitany izay tsy manara-dalàna” hoy ny kandidà laharana 19.

Notsiahiviny fa misy ilay fananantany ara-drazana eto amintsika izay azo ampifanarahana tsara amin’ny lalàna misy. Tsy maintsy atao araka izany ny fandrindrana miainga amin’ny dinam-piaraha-monina izay miaraka amin’ny fanovana ilay rafitra.

Nohamafisiny fa “tsy maintsy asiana lalàna mifehy ny Fihavanana mba tsy ho ataon’ny olon-dratsy fialokalofana fa mba tena ho hery lehibe eo amin’ny fiaraha-monina.”

Nihaona tamin’ny vahoakan’Antsiranana moa i JOB omaly 28 septambra ary hitodi-doha ho any Mandritsara kosa izy androany.

 

Partager

Leave a comment