Hametraka tahiry iombonana ho an’ny marefo i JOB.

Hametraka tahiry iombonana ho an’ny marefo i JOB.

Partager

Nitohy tany Ampanefena sy Vohémar ny fihaonan’ny kandidà laharana 19 JOB amin’ireo mpikamba amin’ny Antsika Madagasikara tany amin’ny faritra SAVA.

Ankoatra ny olana mikasika ny fandriampahalemana sy ny halatra lavanila dia isan’ny hiandrasan’ny mponina vahaolana fatratra ihany koa ny lafiny fitsaboana. Ho an’ny sarababembahoaka tokoa mantsy dia lafo ny saran’ny fitsaboana ka be no tsy mahatakatra izany.

Mijery manokana izay lafiny sosialy izay indrindra ny fandaharan’asan’i Jean-Omer Beriziky. Sarobidy ho azy tokoa mantsy ny soa iombonana. Noho izany dia heveriny fa tokony hisitraka izany avokoa ny rehetra. Izay indrindra no nilazany fa haveriny ho maimaimpoana ny fitsaboana eny amin’ireo hopitalim-panjakana.

‘’Sarotra anefa ny hiteny fa omena maimaimpoana ny fanafody. Ho atao mirary araka izay tratra kosa  izany, indrindra ho an’ireo sokajin’olona marefo’’ hoy i JOB. ‘’Tsy maintsy apetraka ihany koa ny tahiry iombonana ho an’ny marefo hahafahana mitsinjo ireo Mpiray Tanindrazana tena sahirana’’ hoy hatrany izy.

Voaresaka nandritra ny fifanakalozan-kevitra ihany koa ny olana manodidina ny fampianarana, indrindra ny karaman’ny mpampianatra. Nambaran’i JOB araka izany fa efa nanokanany fehinkevitra lehibe ny lafiny fampianarana ao anatin’ny fandaharan’asany. Anisan’izany ohatra ny fanofanana ireo mpampianatra FRAM ho tonga mpiasam-panjakana afaka hizara fahalalana feno sy ampy ho an’ny mpianatra. Fomba iray hamahana izany olan’ny karama izany koa ny fametrahana ny ‘’grille indiciaire unique’’ ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra.

 

Partager

Leave a comment