Ifanadiana sy Mananjary : tomefy olona ny famelabelaran-kevitra nataon’i JOB #19

Ifanadiana sy Mananjary : tomefy olona ny famelabelaran-kevitra nataon’i JOB #19

Partager

Nitohy tany Mananjary sy ifanadiana ny fihaonan’i Jean-Omer Beriziky JOB #19 tamin’ireo komity mpanohana ao amin’ny Antsika Madagasikara sy ny mponina.

Tomefy olona na ny tao anatin’ny efitrano nanaovany ny famelabelaran-keviny na ny tany ivelany. Liana avokoa na lahy na vavy, na tanora na efa zokiolo. Tao Mananjary dia niharihary ho maro an’isa ireo andriambavilanitra tonga nihaino azy.

Teboka efatra lehibe no nifantohan’ny famelaberany. Voalohany amin’izany ny famerenana amin’ny laoniny ny fahefam-panjakana. Voakasik’izany ny fanafoanana ny kolikoly izay tena mamparefo izany fahefam-panjakana izany. Eo ihany koa ny fanomezana asa ny tanora amin’ny alalàn’ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra sy ny famerenana ny fanabeazana ara-kalitao hoan’ny rehetra ary ny famerenana ny fandriampahalemana.

« Tsy maintsy atao izay hananan’ny zanaka Malagasy rehetra fahalalana mitovy ka tsy hisy intsony ny hahazo tombony kokoa ny hafa » hoy izy. « Tsy misy hafa tsy ny famerenana ny fanabeazana ho maimaimpoana eny amin’ny sekolimpanjakana no hahatrarana izany tanjona  izany » hoy hatrany i Jean Omer Beriziky.

Partager

Leave a comment