JEAN-OMER BERIZIKY

Homme d’Etat au service de l’intérêt général

PRAIMINISITRA TEO ALOHA

DIPLOMATY IRAISAM-PIRENENA

MASOIVOHON'I MADAGASIKARA

MAMPIANATRA ENY @ ONIVERSITE

ZANAKA TANTSAHA MALAGASY

MASOIVOHON'I FIRENENA ACP

PRAIMINISITRY NY GOVERNEMANTAN'NY FIRAISAMPIRENENA

Famoahana an’i Madagasikara tao anatin’ny krizy

Praiministra, lehiben’ny Governemantan’ny Firaisampirenena i Jean Omer BERIZIKI nanomboka ny 28 oktobra 2011 ka hatramin’ny 11 aprily 2014. Ny andraikitra voalohany niantsorohany tamin’izany dia ny fikarakarana ny fifidianana madio sy mangarahara hamoahana an’i Madagasikara tao anatin’ny tetezamita naharitra dimy taona. Niara niasa tamin’ny ankolafinkery maro izy tamin’izany.

DIPLOMATY ARY MPANELANELANA IRAISAM-PIRENENA

Masoivohon'i Madagasikara tany Belgique sy ny Vondrona Eoropeana

Efa masoivohon’i Madagasikara tany Belgique izy no sady nisolo tena ihany koa an’i Madagasikara teo amin’ny Vondrona Eoropeana.

Tamin’izany indrindra no nitantanany ny komitin’ny masoivohon’ny firenena ACP ary nitondrany fanelanelanana tao anatina krizy vitsivitsy tao Afrika. Ohatra amin’izany ny tao Togo sy Mauritania. Isan’ireo nandray anjara tamin’ny famolavolana ny fifanarahana « Accord de Cotonou » ihany koa izy ary nanao sonia izany.

Ankoatra izay dia nitondra ny delegasiôn’ny Vondrona Afrikana hanaramaso ny fifidianana tao amin’ny nosy Kaomoro sy tany Burkina Faso ihany koa i Jean-Omer BERIZIKY ary nandray anjara tamina fihaonana antampony maro.

Isan-taona dia anisan’ireo afrikana vitsivitsy asain’ny NGIC izy handray anjara amin’ny Global Baku Forum izay handinihin’ny mpitondra teo aloha sy amperinasa maro manerantany ny fomba hahafahana mametraka fiaraha-monina mirindra kokoa.

Niady mafy ny FED faha 10 : 517 tapitrisa ho an'i Madagasikara

Mbola izy koa no nanao fifampiraharahana amin’ny anaran’i Madagasikara, ahazoana ny tahiry eoropeana hoan’ny fampandrosoana (FED) andiany faha-sivy sy fahafolo ary ny fampiakarana ny tetibolan’ity farany izay 450 tapitrisa euros teo aloha ka lasa 517 tapitria taty aoriana. Rehefa niseho ny krizy tamin’ny 2009 dia niato ny FED hoan’i Madagasikara. Izy no niady varotra ka nanao izay hahazoan’i Madagasikara ny ampahany tavela tamin’izany FED andiany fahafolo izany.

MPAMPIANATRA AO @ ONIVERSITE NY TOAMASINA SY CEDS

Nianatra hatrany teny amin'ny Sekolimpanjakana

Teraka ny 9 septambra 1950 tao Antsirabe-Nord, distrikan’i Vohemar, faritra SAVA i Jean-Omer BERIZIKY.

Zanaka tantsaha izy ary noho ny fahasahiranana dia tara vao niditra antsekoly. Sekolimpanjakana hatrany no nianarany, nanomboka tamin’ny ambaratonga voalohany ka hatramin’ny bakalôrea, eny fa na teny amin’ny oniversite aza.

Ankoatra ny sehatra politika dia mpampianatra mpikaroka tantara eny amin’ny oniversiten’i Toamasina ihany koa izy. Izay rahateo no asany mialohan’ny nanendrena azy ho masoivoho. Mampianatra Diplaomasia sy fifandraisana iraisampirenana eny amin’ny CEDS ihany koa i Jean-Omer BERIZIKY.

Mila anao Madagasikara !

Rejoingnez-nous en renseignant vos coordonnées ici.