Ry Malagasy havako !

Ny teny ierana no fototra hananganantsika firenena mandroso sy manana ny fiandrianany ao anatin’ny fanajana ny fahasamihafana misy ao aminy.

« Ny toky hono fitaka, fa ny hatao no hita »Ho ahy kosa, ny toky omeko dia tsy maintsy hajaiko.

“Aza avelanao hanana toerana eo aminao ny tsy fahamarinana” – Job 11:14

 

 

Toko 1: Hanorina ny firenena

Rahoviana no andrasinao hiaro sy hanampy anao hiaina feno ny zonao amin’ny lafiny fandriampahalemana,  fitsaboana, fahalalahana ara-pinoana, fampianarana, ary fametrahana rafitra sy fotodrafitrasam-pihariana (antanan-dehibe sy ambanivohitra) ny fanjakana?

 

Toko 2: Hametraka fanjakana tan-dalàna

Jean Omer Beriziky Fitsarana

Rahoviana no tianao hiaina anaty tan-dalàna tanteraka isika malagasy?

 

 

Toko 3: Fanampariaham-pahefana

Jean Omer Beriziky Décetralisation

 

Inona no andraikitra andrasantsika amin’ny fanjakana hamongorana ny fanavakavahana (ara-pirazanana, ara-pinoana, fampianarana, fitsaboana, fitsarana, …) ?

 

Toko 4: Ady amin’ny tsy fandriampahalemana

sécurité

 

Mandrapahoviana no avelantsika ho ny hafa no hitantana sy hisitraka ny tombontsoa ateraky ny fitrandrahana eo amin’ny faritra misy antsika?

 

Toko 5: Fanatsarana ny rehetra mahakasika ny fampianarana

jean omer beriziky fampianarana

 

Nofinofy ve ho antsika ny rafi-pampianarana ara-kalitao sy mendrika ho an’ny rehetra ho enti-manorina hoavy mamirapiratra ?

 

Toko 6: Fametrahana ny fepetra rehetra hanatsarana ny momba ny fahasalamana

Jean omer beriziky fahasalamana

 

Inona no andrasantsika amin’ny fanjakana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fahasalamam-bahoaka, indrindra ho an’ireo olona sahirana ?

 

Toko 7: Famahana ny olana momba ny jiro, rano sy ireo fotodrafitrasa maro isankarazany

jean omer beriziky jiro sy rano

 

Inona no andrasantsika amin’ny fanjakana manoloana ny fisitrahantsika jiro sy rano fisotro ?

 

Toko 8: Fanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina

jean omer beriziky segatra tsy miankina

 

Hatraiza ny fahatsapantsika fa nihaino sy nifampidinika tsy ankitsahatra tamin’ny mpandraharaha sy ny olom-pirenena isan-tsokajiny ny fanjakana ?

 

Toko 9: Fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena

jean omer beriziky tontolo iainana

 

Inona no andraikitra andrasantsika amin’ny fanjakana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena ?

 

Toko 10: Diplomasia ho an’ny fampandrosoan’ny fifandraisana iraisampirenena

jean omer beriziky sehatra iraisam-pirenena

 

Inona no andrasantsika amin’ny fifandraisana ara-diplomatika manoloana ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka eo aminy ?

 

job_hanaja_ny_toky

Ndao hiaraka aminay