JOB tany Antanifotsy : ‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana’’

JOB tany Antanifotsy : ‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana’’

Partager

Solotenan’ny mponina avy amin’ireo kaominina 14 ao Antanifotsy no nihaona tamin’i Jean-Omer Beriziky omaly.

Ampahatsorana no nandraisan’ny mponina azy ary nisy mihitsy ny nanomana tonokalo fohy hanentanana ny hifidianana an’i JOB.

Tsapa tamin’izany dinidinika ambany tafotrano izany ny hetahetan’ny mponina hiroso amin’ny tena fiovana. Nampitaraina ny maro mantsy ny kolikoly sy ny karaman’ny mpampianatra. Eo ihany koa ny olana sedrain’ny tontolo ambanivohitra.

Nanome toky i JOB fa ataony vaindohandraharaha ny ady amin’ny kolikoly ary ho faizina mafy ireo izay mihoa-pefy hoy izy. Nasiany tsindrimpeo manokana ny momba ny fitsarana.

‘’Tsy maintsy apetraka ny fahaleovatenan’ny fitsarana hoy izy. Ary tsy hisy intsony ny olona ambonin’ny lalàna, fa na mpitsara, na olontsotra, na iza na iza mandika lalàna, manao kolikoly dia tsy maintsy hiharan’ny lalàna.’’

Raha niresaka momba ny karaman’ny mpampianatra izy dia nampatsiahy fa efa tamin’izy Praiministra no nanao sosokevitra ny amin’ny tokony hametrahana marikarama tokana ho an’ny mpiasam-panjakana rehetra na ny “grille indiciaire unique”. Nanome toky izy fa tsy maintsy apetraka izany rehefa tonga eo amin’ny fitondrana ny tenany.

Raha nandray fitenena kosa i Raphael Jacob izay zanak’i Vakinankaratra, dia nampatsiahy ireo zava-bitan’i JOB fony izy Praiministra sy ny mampiavaka.

“Olona madio izy ary niady mafy tamin’izany kolikoly izany” hoy Raphael Jacob. “Zanaka tantsaha toa antsika izy ary nifofotra mafy tamin’ny fianarana ka lasa mpampianatra, masoivoho ary praiministra’’ hoy hatrany izy.

Hitohy androany any Betafo sy Antsirabe moa ny fitsidihin’i JOB ny Vakinankaratra.

Partager

Leave a comment