JOB tany Toliary : mamin’Ankililoaky !

JOB tany Toliary : mamin’Ankililoaky !

Partager

Amin-kafaliana tanteraka no nandraisain’ny mponin’i Toliary an’i Jean Omer Beriziky. “Io babanay” no re raha nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina i JOB. Eraky ny lalana dia nikopatanana am-pitsikiana azy ny olona.

Tsy nahasakana azy ireo hihaino ny famelabelarana ny programan’asan’i JOB ny andro hariva. Nampatsiahivin’i JOB ny mponin’i Toliary fa mila olona madio ny fitantanana ny firenena ary mila olona vonona hanompo vahoaka marina tokoa. Sahy nijoro rahateo momba izany fahadiovany sy fahamarinany izany i JOB amin’ny maha-mpanara-dia ny Professeur Zafy azy.

Manoloana ny fiparitahana sy ny fampiasam-bola be amin’izao fotoan’ny fampielezan-kevitra izao dia nanambara i JOB fa ‘’fampielezan-kevitra no atao fa tsy fampielezambola na t-shirt. Fampielezana hevitra tsara hahafahana mividy t-shirt’’.

Mbola namafisiny izany raha nihaona tamin’ny mponin’Ankililoaky izy ary nanentanany manokana ny mponina mba hifidy ankitsimpo.

‘’Raha misy manome vola na t-shirt anareo dia raiso satria anareo ihany ireny no averiny aminareo. Aoka kosa anefa tsy ho izay kely raisinareo no hamitahan’ny tananareo anareo’’ hoy izy.

Tsiahivina fa faritra mpamokatra vary Ankililoaky nefa misedra fasahiranana ankehitriny. Ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra indrindra no isan’ny laharam-pahamehan’i JOB.

‘’Tsy maintsy hatosika ho tonga mpandraharaha ny tambanivohitra ka ampiana izy ireo amin’ny teknikam-pamokarana’’ hoy izy. Anisan’izany ohatra ny teknikam-pambolembary hahazoana vokatra 11t isaky ny hektara.

Fanintelony izao no nitsidihan’i JOB an’Ankililoaky. Ary isaky ny nandalo tany an-toerana izy dia nijery manokana ny mponina tao foana. Izay indrindra no hankamamian’ny mponin’Ankililoaky azy ka nanomezan’ny mponina toky ny hifidianany azy.

‘’Ny fitiavanao anay Baba no apolinay aminao. Koa matokisa ianao fa tsy maintsy handany anao Ankililoaky’’ hoy ny solotenan’ny mponina tamin’i JOB.

Izy rahateo no kandidà voalohany nitsidika an’Ankililoaky.

Partager

Leave a comment