Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana adidy masina toy ny fifidianana

Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana adidy masina toy ny fifidianana

Partager

Manoloan’ny mizana tsindrian’ila mihatra amin’ny kandidà laharana 19 amin’ny fifidianana Jean-Omer Beriziky dia nijoro ny birao politikan’ny vovonana Antsika Madagasikara. Raha tsiahivina mantsy dia noteren’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho esorina ireo sary lehibe fampahafantarana azy teto Antananarivo. Toe-javatra izay heverin’ny biraon’ny Antsika Madagasikara fa mety hiteraka ahiahy sy mety hampisy disadisa. Maro mantsy ireo kandidà hafa no nampiasa ihany koa izany sary lehibe izany saingy toa tsy voakitika.

“Miditra anaty vanimpotoana lehibe eo amin’ny tantaram-pirenena isika izao ary hanatanteraka adidy masina. Mila fitoniana sy fifanajana ny fanatanterahana izany” hoy JOB raha nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly 18 septambra. Izay indrindra no hanaovany antso avo amin’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. “Tsara ny hisian’ny fitovian-jo eo amin’ny kandidà” hoy ihany izy.

Nanamafy Ramatoa Elia Ravelomanantsoa, talen’ny Fampielezankevitry ny kandidà JOB fa tokony ho fifaninana masina, Hendry ary hahafahan’ny vahoaka misafidy ankitsimpo no tanterahana. “Olon-dehibe ny kandidà atolotray. Mampalahelo anefa fa tsy ankiera, tsy ankilaza fa nivadihan’ny tompon’ny orinasa I-mada ankitsirano ny fifanarahana natao” hoy izy.

Manoloan’ny endrika herisetra sy tombo sy ala miseho dia hametraka fitarainana eny anivon’ny CENI ny vovonana Antsika Madagasikara mba hisian’ny fitovian-jon’ny kandidà.

 

Partager

Leave a comment