SAVA: hojerena ny fomba hahafahan’ny mpamboly mioty ny lavanila matoy ivelan’ny fotoam-pihotazana

SAVA: hojerena ny fomba hahafahan’ny mpamboly mioty ny lavanila matoy ivelan’ny fotoam-pihotazana

Partager

Tao Sambava ny 20 septambra ary tao Andapa omaly 21 septambra no nanombohan’i Jean-Omer Beriziky ny fitsidiham-paritra tany SAVA. Dinikasa niaraka tamin’ireo mpikambana Antsika Madagasikara no notanterahana tamin’izany.

Nitohy tamin’ny fihaonana tamin’ny solotenan’ny mponina izany avy eo. Toy ny ny fanaony dia nihaino ny olana sy ny hetahetan’ny mponina izy tamin’izany ary namaly ny fanontaniana rehetra nipetraka taminy. Ankitsimpo sy amim-pitsikiana hatrany no namalian’i JOB ny fanontaniana rehetra nipetraka taminy, eny fa na dia ireo fanontaniana mifono fiantsiana sy faniratsirana avy amin’antokon’olona sasany aza.

Ny olana manodidina ny lavanila no tena nampitaraina ny olona. Eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana. Misy ifandraisany ihany anefa ireo teboka roa ireo raha ny faritra SAVA manokana no resahana. Nivoitra tamin’iny fifampidinihana ary fa hojerena ny fomba hahafahan’ireo mpamboly mioty ny lavanila efa matoy na mbola tsy misokatra aza ny fotoam-pihotazana.

“Tsy omena alàlana fotsiny amin’izao anefa izy ireo fa tsy maintsy asiana fanaraha-maso entitra izany fihotazana izany. Ny tanjona dia ny hampihenana ny halatra lavanila eny ifotony izay miteraka fatiantoka ho an’ireo mpamboly sy mampirongatra ny tsy fandriampahalemana” hoy i JOB.

 

Partager

Leave a comment