Toko 1: Hanorina ny firenena

Manome toky aho fa tsy hikely soroka hiverenan’ny Hasin’ny vahoaka Malagasy ka hatokisany ny fahafahany manorina ny hoaviny, hiverenan’ny fitokisany amin’ny soatoavina fototra toy ny fahamarinana, ny fahalalahana ara-pinoana ao anatin’ny fanajana ny tsy fampifangaroana ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-pivavahana, ny fitovian’ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna sy ny fitovianjon’ny vavy sy lahy, ny fijerena manokana ireo manana fahasembanana sy ny beantitra, mifanaraka amin’ny Fihavanana, antoky ny firindran’ny fiaraha-monina.

 

 

 

job_hanaja_ny_toky