Toko 3: Fanampariaham-pahefana

Manome toky aho fa vao mandray ny andraikitra maha filoham-pirenena aho dia ataoko laharam-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana tena izy amin’ny lafiny ara-politika, ara-bola sy ara-pitantanana ary omena lanja manokana ny tetikasa voavolavola eny ifotony amin’ny alalàn’ny fandraisan’ny tompon’andraikitra any an-toerana ny fitantanana ny vola miditra sy mivoaka araka ny lalàna manan-kery. Avela hisafidy lalàm-panorenana repoblikanina araka izany ny vahoaka malagasy ka sosokevitra roa no haroso azy ireo amin’izany : « lalàm-panorenana federaly » na « lalàm-panorenana fanjakana tokana mifototra amin’ny fitsinjaram-pahefana».

 

job_hanaja_ny_toky