Toko 4: Ady amin’ny tsy fandriampahalemana

Manome toky aho fa hametraka ho laharampahamehana ny famongorana ny tsy fandriam-pahalemana na ambanivohitra na an-tanandehibe. hiara-mandinika sy hiara-miasa amin’ny hery velona (mpitandro filaminana, manam-pahaizana manokana momba ny fiaraha-monina, Fiangonana, fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana, fikambanana, Fokonolona…) rehetra mba hanafoanana ny tambazotran’ny mpanao ratsy, izay manahirana ny sehatr’asa sy ny sokajin’olona rehetra. Anisan’ny tetikady ampiharina avy hatrany ny:

 

  • fampitomboana isa sy fanavaozana ny firafitry ny zandarimaria sy ny polisim-pirenena mba hampirindra sy hampahomby kokoa ny asan’izy ireo ;
  • fanomezana trano, fitaovana sy olona mifanaraka amin’ny filàn’ny « postes avancés » sy ny « postes fixes »;
  • fametrahana polisy manakaiky vahoaka miara-miasa amin’ny fokonolona ;
  • fanomezan-danja ny Dina ao anatin’ny fanajana ny lalàna velona sy ny fifanarahana iraisampirenena momba ny zon’olombelona;
  • fandrindrana ny miaramila ho foloalindahin’ny fampandrosoana ka omena fitaovana mifanaraka amin’ny fahalalana manokana hananany avy;

 

job_hanaja_ny_toky