Toko 6: Fametrahana ny fepetra rehetra hanatsarana ny momba ny fahasalamana

Manome toky aho fa hametraka rafitra sy tobim-pahasalamana mendrika ho an’ny rehetra, amin’ny alalàn’ny fampiofanana ireo mpiasan’ny fahasalamana, ny fanapariahana azy ireo manerana ny nosy, ny fampitaovana ara-kojakoja sy ara-panafody ireo tobim-pahasalamana; hatao maimaim-poana ny fitsaboana ny aretina mpahazo matetika sy ny fiterahana. Hokarakaraina ihany koa ny rafitra fitsaboana sy fikarakarana ny biby fiompy.

 

job_hanaja_ny_toky