Toko 8: Fanatsarana ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina

Manome toky aho fa handray ny fepetra rehetra hampivoarana ny sehatra tsy miankina ka ny fiaraha-midinika amin’ireo mpandraharaha isan-tokony no handrasaina fanapahankevitra hampandrosoana azy ao anatin’ny fifampitokisana. Ohatra amin’izany :

 

 • ny ady amin’ny varotra tsy manara-dalàna sy ny hosoka;
 • ny fanomezan-danja ny fanofanana arakasa mba hiadiana ny tsy fananan’asa
 • ny fanomezana vahana kokoa ireo orinasal mampiasa olona manana fahasembanana
 • ny fanomezana lanjany manokana ny fanavaozana sy fampiofanana ny sehatrasa ambanivohitra;(fambolena, fiompiana, jono, fanangonana sy fivarotana ny vokatra).
 • Ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny fananantany amin’ny fampiharana sy fanamafisana ny lalàna nentimpaharazana miaraka amin’ny lalàna velona hialàna amin’ny fanararaotana ireo sokajinolona marefo sy tsy nahita fianarana, izay miteraka olana ara-tsosialy, ny fanomezana tanimpanjakana azo volena hoan’ireo mponina ambanivohitra tsy manan-tany;
 • Ny fanomezana aimbaovao indray ny asa famokarana eny amin’ny faritra natokana hambolembary sy ny famoronana toeram-pambolena vaovao amin’ny alalàn’ny fampidirana sy fitarihandrano ary ny fanapariahana fomba famokarana vaovao ahafahana manatsara ny vokatra ka hahatrarana ny fizakantena aratsakafo.
 • Ny fametrahana ny fambolena ho fototry ny toekarena sy ny indostria ho milina manosika azy amin’ny alalan’ny fanodinana ny akora fototra hahazoana tombony;
 • Ny famporisihina ny fananganana orinasa, indrindra fa ny orinasa madinika sy salantsalany amin’ny alalàn’ny fanamorana ny fahazoan’izy ireo famatsiam-bola.
 • ny famoahana anaty gazetim-panjakana ireo bokin’andraikitra mikasika ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany goavana, ny fizahantany sy ny sehatra rehetra ho fanajana ny mangarahara.
 • Ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa ao anatin’ny fanajana ny lalàna manankery.
 • fitsirihana sy fametrahana eraky ny kaominina ny Caisse d’Epargne sy ny caisse de retraite ary ny caisse de pension mba hanentanana ny mponina ambanivohitra hitahiry vola sy hiarovana azy ireo amin’ny fanararaotan’ny mpampanjana-bola isan-tsokajiny;
 • fampiroboroboana ny fampiasambola sy ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina.
job_hanaja_ny_toky