Toko 9: Fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena

Manome toky aho fa hiaro ny tontolo iainana, ny harem-pirenena, ny biby sy ny zava-manan’aina tsy manantsahala misy eto amin’ny firenentsika, amin’ny alalan’ny :

 

  • Fanofanana, fampitaovana ary fandraisana teknisiana vaovao momba ny tontolo iainana :
  • fanitsiana ny sata mifehy ny mpiasan’ny Madagascar National Parks mba ahafahany manampy ny mpiasam-panjakana tompon’andraikitra amin’ny toerana misy azy ireo;
  • fametrahana ny fambolen-kazo sy fiarovana ny ala ho adidy tsy maintsy efain’ny rehetra hoan’ny firenena;
  • fampiharana sazy henjana hoan’ireo mpandoro tanety sy mpandoro ala, toy izany koa ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna sy mpanondrana an-tsokosoko ny harem-pirenena;
  • famolavolana satan’ny tontolo iainana miaraka amin’ireo fikambanana tsy miankina (ONG) eto an-toerana sy iraisam-pirenena; sata izay hampiharina avy hatrany amin’ny alalàn’ny didy hitsivolana;
  • fampivoarana ny jono sy ny fiompiana andrano.
job_hanaja_ny_toky